Julian Cope—
World Shut Your Mouth

Island Records / 1986
7"
 1. World Shut Your Mouth
 2. Umpteenth Unnatural Blues

Cassette
 1. World Shut Your Mouth
 2. I've Got Levitation
 3. Umpteenth Unnatural Blues
 4. Non-Alignment Pact
 5. Transporting

12"
 1. World Shut Your Mouth
 2. I've Got Levitation
 3. Umpteenth Unnatural Blues
 4. Non-Alignment Pact

12" Remix
 1. World Shut Your Mouth (vs Troublefunk)
 2. I've Got Levitation
 3. World Shut Your Mouth (vs Troublefunk)